Linky

www.aerobicholic.wz.cz - Naše prvé stránky o aerobicu v Holíči a o každoročnej akcii Detský aerobic maratón
www.holic.sk - Webové stránky mesta Holíč
www.sokolskalica.szm.com - Sokol Skalica náš spriatelený klub
www.sgf.sk - Slovenská gymnastická federácia
www.sokolskaunia.sk - Sokolská únia
www.sokol.cz/sokol - Sokol v ČR
www.sokol-cos.cz - Česká obec sokolská